Make your own free website on Tripod.com

Stichting De houten karbonade

home

De stichting | Doel | Beheer | Links | Contact
De Stichting

We zijn een stichting, een non-profit organisatie, die staat voor duurzaam geproduceerde producten. Hieronder wordt verstaan hout uit eigen bossen, vlees van natuurvee en hooiland met echte bloemen. Dit alles is nogmaals uitgelegd in onze missie en doelstellingen.

Missie:
Het produceren van duurzame producten zoals hout, vlees en hooi. Dat wordt gedaan door de bij haar in eigendom zijnde bos- en natuurgebieden op een zodanige wijze in te richten en te beheren om optimaal mogelijk duurzaam te kunnen produceren.

De volgende functies zijn door ons onderscheidden: productie, natuur en recreatie, deze functies zijn hier genoemd in volgorde van waardering van het belang dat wij aan deze functies toekennen.

Klik hier voor de Doelstellingen en criteria van onze stichting.